ARBEJDE I LANDBRUG, SKOVBRUG OG PLANTESKOLER

Søger du kompetente og gennemprøvede medarbejdere? Så er du på rette vej! Vi specialiserer os i tjenesteydelser inden for Human Resources (HR).

Vi vil finde de bedste medarbejdere for dig.

Arbejder i landbrug, skovbrug eller planteskoler har en ting tilfælles: hver eneste arbejdsoperation er lige så vigtig som andre operationer, fra en rigtig forberedelse af jord til høst. Derfor er det så vigtig, at personer, der står for pleje af afgrøder og planteskoler, besidder de nødvendige færdigheder. Vi søger gennemprøvede medarbejdere med erfaring til udførelse af enkle manuelle arbejder, men også til arbejder, der er mere komplekse og krævende. Ved arbejdet anvendes specialudstyr til landbrug og planteskoler

LANDBRUGSARBEJDER OMFATTER


Landbrugsarbejder omfatter:

 • forberedelse af agerjord til dyrkning, hvad letter planterne at få rodfæste og vækst,

 • jordbehandling, som sikrer jordens kultivering og beluftning,

 • såning under hensyntagen til en passende dybde og optimal mellemrum mellem plante-/såmateriale,

 • gødning, som regulerer planternes optimale vækst,

 • marksprøjtning, rækkesprøjtning eller anden form for beskyttelsessprøjtning,

 • høst af afgrøder, herunder med mejetærsker,

 • forberedelse af de høstede afgrøder til transport eller opbevaring.

rolne.jpg

ARBEJDER I PLANTESKOLER OMFATTER


Arbejder i planteskoler omfatter:

 • kompleks pleje af juletræer, pyntetræer, pyntebuske og blomster,

 • regulering af topskuddene på juletræer for at få træer med passende højde,

 • formning af træer og buske,

 • beskæring af grene,

 • gødning, som regulerer planternes optimale vækst,

 • manuel ukrudtfjernelse for at begrænse anvendelse af kemikalier,

 • skovning,

 • netning og forberedelse til transport,

 • læsning på paller.

   

choinki.jpg

HVAD KENDETEGNER DE AF OS ANBEFALEDE MEDARBEJDERE?

 • mindst et par års erfaring i jobbet eller branchen, verificeret ved arbejde hos vores polske partnere,

 • høj motivation til et effektivt og hårdt arbejde samt lyst til en permanent udvikling af faglige kvalifikationer,

 • kendskab til engelsk, tysk eller dansk på mindst grundlæggende niveau, der er tilstrækkeligt til at kommunikere i udlandet,

 • passende certifikater og tilladelser i tilfælde af visse erhverv og kontrakter (herunder især til svejsning, elektriske arbejder og montagearbejder) som fx TIG, MAG og MMA

 • erfaring fra tidligere kontrakter udført i udlandet.

guarantte.png