All posts by A. Z.

JOBSAMTALE.
HVORDAN DU FORBEREDER DIG BEDST TIL JOBSAMTALEN?
5 ENKLE RÅD

we're hiring - job offers in Denmark


Har du allerede aftalt en jobsamtale? Tillykke! Det er halvdelen af succes.

Det betyder, at den potentielle arbejdsgiver er interesseret i din erfaring og dine kompetencer. På nettet kan du finde en masse af gode råd om hvordan du forbereder dig bedst til jobsamtalen for at få jobbet. Vi vil koncentrere os om nogle mindre populære, men lige så vigtige, jobsamtaler vedrørende periodisk job.

Det sker, at virksomheden har brug for medarbejdere kun i perioder med højere arbejdsintensitet eller ved gennemførelse af projekter, der kræver specialiserede færdigheder og kompetencer. Hvorfor?

Fordele ved periodisk job

Der er flere fordele, der er forbundet med outsourcing af medarbejdere:

 • Hurtig adgang til specialist viden samt til;
 • Specialister med nogle unikke kompetencer på markedet;
 • Samarbejdet er tidsbegrænset;
 • Stor fleksibilitet ved bestemmelse af samarbejdsregler;
 • Kontrol over udgifter og antal ansatte.

 


Det er altså ikke overraskende, at forholdsvis mange virksomheder vælger outsourcing af arbejdskraft.

Hvordan får man kontrakt og overbeviser den fremtidige arbejdsgiver?

1. Check, hvad laver det firma, du søger job i

 

Den vigtigste fejl, man kan begå, er at ignorere firmaets historie og det, firmaet beskæftiger sig med. Når du henviser til virksomhedens branche og nogle vigtige begivenheder vedrørende dens aktiviteter, viser du, at du er engageret og har lyst til at udvikle sig. Ved periodiske job kan det have lidt mindre betydning, dog kun i en situation, hvor du søger job via et jobcenter (eller med formidling af en anden virksomhed /en anden person). I så fald bør du fokusere på indholdet af den modtagne jobannonce. Du har større chancer for at finde job når du samarbejder med et jobcenter. Rekrutteringspersonale på jobcentret vil hjælpe dig med forberedelse til en jobsamtale.

2. Understreg dine stærke sider

 

Flere års erfaring med gennemførelse af jobsamtaler giver et retvisende billede af sagen. Ansøgere kan ikke fortælle om deres fordele og kompetencer. De gentager ofte det, der allerede er skrevet i deres CV’er, og på den måde kan de ikke sige noget nyt. Man bør fortælle om sine stærke sider i forbindelse med nogle bestemte situationer (ved at give eksempler). Lad os sige, at du har arbejdet i Danmark i 5 år som en svejser. Du kan fortælle om det på den måde:

 • „Jeg har arbejdet i Danmark i 5 år som svejser, og jeg mener, at det er en stor fordel” eller:
 • „I 5 år har jeg haft kontraktarbejder i Danmark. I den tid har jeg deltaget i over 50 svejsearbejder, og ingen af disse arbejder var anmeldt til rettelse af svejsefejl.”
  Kan du se forskel?

 

zatrudnimy pracowników

3. Hav forberedt svar på de spørgsmål, der med sikkerhed bliver stillet

 

Rekrutteringsprocessen kræver en forberedelse fra både den jobsøgende person og den person, der skal gennemføre jobsamtalen. For at fremme processen opererer denne person med nogle værktøj, der er almindelige i branchen, og det er naturligt, at visse samtaleskemaer, herunder spørgsmål, er de samme. Eksempelvis:

 • Hvorfor har du søgt job hos os?
 • Hvorfor vil De skifte job?
 • Hvad er Deres forventninger til løn?


Du kan være forberedt til at besvare disse spørgsmål, bemærk dog! Du må ikke recitere svar fra hukommelsen. Stres kan være årsag til, at du kommer til at mangle et eller flere år og glemmer det, du skal sige. Du bør hellere koncentrere dig om at nå ind til kernen i sagen (med forskellige ord).

4. Husk, at løgnen har korte ben

I virkeligheden kan du skrive alt i din CV. Hvis du ønsker at fordreje nogle fakta fra dit liv eller skabe en hel anden person, må du huske én ting. I de fleste tilfælde er det ikke muligt at verificere disse oplysninger uden at kontakt med ansøgeren. En dygtig rekrutteringsmedarbejder kan finde, at ikke har bestemte kompetencer eller at du ikke har arbejdet hos XYZ. Bliver det ikke opdaget under jobsamtalen, kan du være sikker, at din løgn bliver opdaget under udførelsen af arbejdsopgaver.

5. Sørg for at vælge det rigtige tøj

Er det uretfærdigt at vurdere fork ud fra deres udseende? Ja. Vurderer vi folk ud fra deres udseende? Ja. Det tager ikke længere end et minut for at vurdere, om en person vækker vores tillid. Gør dig bekendt med dresscode på det sted, du søger job. Det er ikke altid jakkesæt!

Vi krydser fingre!

Work4all Fonds Team

Kontakt os!

Projektet „MIG, MAG, TIG – BEDRE ARBEJDE PÅ ET ØJEBLIK”

Kursy - spawanie


I dag er arbejdsmarked meget varierende. Det kræver stadig udvikling af kompetencer og erhvervelse af nye færdigheder.Vi kan ikke forblive ligeglade og derfor fremmer vi erhvervsuddannelser og erhvervskurser.Vi har allerede første succeser på dette område.

SAMARBEJD MED DE BEDSTE

Under vores patronat og støtte er allerede vores partners – selskab Aqua-Worlds projekt. Selskabet yder tjenesteydelser inden for udlejning af arbejdere, herunder også til udenlandske partnere. Flere års erfaring på markedet har givet selskabet anledning til den samme konklusion: der er mangel på kompetente og erfarne arbejdere på markedet. Vi kan i samråd ændre denne situation.


Erhvervsuddannelse mister sin betydning og prestige.Erhvervsskoler er ofte betragtet som det endelige valg, som udelukker adgangen til videreuddannelse. Lærerstaben i erhvervsskoler bliver mindre og mindre, der mangler specialister, og selve uddannelsestilbuddet er ikke tilpasset til de aktuelle krav stillet af det dynamiske arbejdsmarked. Endvidere vil unge mennesker ikke udføre komplicerede fysiske arbejdsopgaver eller har ingen erfaring.

bezpłatne kursy dla spawaczy

 

Projektet „MIG, MAG, TIG – BEDRE ARBEJDE PÅ ET ØJEBLIK”


Aqua-World har tilrettelagt projektet „MIG, MAG, TIG – BEDRE ARBEJDE PÅ ET ØJEBLIK”, som skal gennemføres med medfinansiering fra europæiske midler (Den Europæiske Socialfond).

Formål med projektet er at forbedre de færdigheder og kompetencer, der kan øge chancen for at blive ansat for voksne personer fra Vestpommern region. Der er tale om voksne, der er af eget initiativ interesseret i at erhverve, supplere eller udvikle deres faglige kompetencer, og har afsluttet uddannelsen med højst studentereksamensbevis.

Projektets mål skal nås ved gennemførelse af et kursus i håndsvejsning med anvendelse af følgende metoder:
TIG (141)svejsning under argonbeskyttelse;
MIG (131)halvautomatisk svejsning af aluminium;
MAG (135)halvautomatisk svejsning af stål med massiv tråd.

Efter kurset og aflæggelse af prøven skal deltagere i projektet få et internationalt certifikat efter PN-EN ISO 9606-1:2014 standard.


Projektet vil resultere hovedsageligt i erhvervelse af nye erhvervskompetencer af voksne personer, og som sådan skal projektets gennemførelse bidrage til gennemførelse af mål for Det Regionale Operationelle Program for Vestpommern Region i årene 2014-2020, dvs. „Stigning af erhvervsuddannelsens effektivitet og dens tilpasning til krav på det regionale arbejdsmarked med henblik på at øge chancer for ansættelse”.

Der kommer snart flere oplysninger!

Work4all Fonds Team

Søger du kompetente og gennemprøvede medarbejdere? Så er du på rette vej! Vi specialiserer os i tjenesteydelser inden for Human Resources (HR). Vi vil finde de bedste medarbejdere for dig.

Kontakt os!

Hvad er MIG/MAG-svejsning?

Hvad er MIG/MAG-svejsning?

 

MIG/MAG-svejsning, fra engelsk „Metal Inert Gas”/”Metal Active Gas”, er metoden af svejsning med afsmeltende elektrode beskyttet med inaktiv gas (MIG) eller aktiv gas (MAG). Mellem elektroden og arbejdsstykket dannes en glødende lysbue. Lysbuen medvirker til smeltning af det behandlede materiale, og dermed er det muligt at sammensmelte to emner eller sammenbinde emnet med et svejsemetal (tilsatsmateriale). I modsætning til TIG-svejsning er tilsatsmaterialet tilført via en svejsepistol. Svejsemetal er oftest en massiv tråd. Det er altså tale om en halvautomatisk svejsning, der kræver både en del dygtighed og først og fremmest erfaring fra svejseren. Denne svejsning kan udføres på en fuldautomatisk måde.

Beskyttelsesgasser ved MIG/MAG-svejsning

 


Som en inaktiv beskyttelsesgas anvendes hovedsageligt argon eller en blanding af argon med helium. Disse er kemisk inaktive gasarter, som beskytter både svejsestrengen og elektroden mod forbrænding, og samtidigt giver mulighed for en effektiv sammenbinding af metalstykker. Og som aktive beskyttelsesgasser anvendes kuldioxid eller en blanding af kuldioxid med argon.

For hvilke materialer anvendes MIG/MAG-svejsning?

 

MIG/MAG-svejsning anvendes for:

 • ulegerede, lavtlegerede og højlegerede konstruktionsstål, og også
 • aluminium, magnesium, nikkel, kobber, titan og legeringer,
 • sammenbinding af galvaniserede stålplader,
 • forskellige sammensvejsninger (fx. kobber og stål).

get a job

Til hvilke opgaver anvendes MIG/MAG-svejsning?

MIG/MAG-svejsning finder anvendelse i:

 • mindre reparationsværksteder, og også
 • fabriksproduktion – fremstilling af rør, tryktanke, stålkonstruktioner, skibe, biler.

Hvilke fordele har MIG/MAG-svejsning?

 • metoden er universal,

 • høj svejseeffektivitet,

 • god kvalitet af svejsestrengen,

 • mulighed for at vælge antal og størrelse af materialer, der skal sammenbindes,

 • lave udgifter til svejsematerialer.

Hvilke ulemper har MIG/MAG-svejsning?

 • høje udgifter til køb af svejseudstyr,

 • kvalitet af svejsestrengen er i høj grad afhængig af svejserens dygtighed,

 • arbejdet kan kun udføres ved passende vejrforhold (beskyttelse mod vind),

 • behov for at klargøre overfladen til svejsning,

 • stor risiko for bindingsfejl og porøse svejsestrenge.

   

MIG/MAG-svejsning er en af de mest universale svejsemetoder. Det karakteristiske ved denne metode er høj effektivitet. Samtidigt er der en stor risiko for opståen af bindingsfejl og porøse svejsestrenge. For at minimere risikoen er det værd at benytte færdigheder af en erfaren svejser med flere års praksis.

Søger du kompetente og gennemprøvede medarbejdere? Så er du på rette vej! Vi specialiserer os i tjenesteydelser inden for Human Resources (HR). Vi vil finde de bedste medarbejdere for dig.

Kontakt os!

Hvad er TIG-svejsning?

TIG-SVEJSNING.jpg

TIG-svejsning, fra engelsk „tungsten inert gas”- svejsning er en svejsemetode med anvendelse af en elektrode,
som ikke afsmeltes under processen og som beskyttes af en inaktiv gas.

Mellem elektroden og arbejdsstykket dannes en glødende lysbue. Lysbuen medvirker til smeltning af det behandlede materiale, og dermed er det muligt at sammensmelte to emner eller sammenbinde emnet med et svejsemetal (tilsatsmateriale). Tilsatsmaterialet skal i modsætning til MIG/MAG-svejsning tilføres manuelt, og derfor kræver processen en del dygtighed fra svejseren. Tilsatsmaterialet er oftest et metaltråd (stang), med en længde på 1 meter og diameter, der er tilpasset arbejdsstykket.

Som beskyttelsesgas anvendes hovedsageligt argon eller en blanding af argon med helium. Disse er kemisk inaktive gasarter, som beskytter både svejsestrengen og elektroden mod overophedning og samtidigt muliggør en effektiv sammenbinding af metalemner.

For hvilke materialer anvendes TIG-svejsning?

 

TIG-svejsning anvendes til emner af rustfrit stål og andre højt legerede ståltyper. Derudover kan metoden bruges til sammensmeltning af emner lavet af kobber, titan, aluminium eller nikkel og deres legeringer. Svejsestrengen, der er opstået efter TIG-svejsning har en høj kvalitet, og den er ren og fri for forureninger. Det betyder, at svejsestrengen ikke kræver yderligere behandling.

Hvor anvendes TIG-svejsning?

 

TIG-svejsning har en universal karakter og et meget bredt anvendelsesområde. De vigtigste anvendelser er svejsning af:

 • rør og rørledninger,

 • plader,

 • forskellige tanktyper

i fødevareindustri, landbrug eller kemisk industri.

Hvilke fordele har TIG-svejsning?

 • metoden er universal,

 • svejsestrengen er ren og kræver ikke yderligere rengøring,

 • det er muligt at vælge både antallet og størrelsen af materialer, der skal forbindes.

Hvilke ulemper har TIG-svejsning?

 • metoden er tidskrævende,

 • kvaliteten af den færdige svejsning er afhængig af svejserens dygtighed,

 • arbejdet kan kun udføres ved passende vejrforhold (beskyttelse mod vind).

TIG-svejsning er en af de mest universale og præcise svejsemetoder. Den stiller dog større krav til svejserens dygtighed og hans sikre hænder. Det er netop hænderne, der afgør om kvalitet af den færdige svejsning.

Søger du kompetente og erfarne svejsere?

Kontakt os!