SAMARBEJD MED DE BEDSTE

For vores polske partnere søger vi medarbejdere, der skal finde ansættelse i Danmark.

Vi kan tilbyde attraktiv løn og stabile arbejdsforhold.

Vi er hovedsageligt interesseret i et samarbejde med svejsere og byggearbejdere. Det er nemlig de erhverv, der er mest populære og samtidigt værdsatte blandt vores udenlandske partnere.

Vi har et tæt samarbejde med søfartsbranchen og skibsværftsbranchen, og derfor vil vi gerne kontakte autoriserede svejsere, elektrikere og montører med erfaring. På grund af behov udtrykt af vores danske partnere, søger vi også medarbejdere i andre brancher.

Vi søger medarbejdere i følgende områder

lesne.png

Arbejde i landbrug, skovbrug og planteskoler

 • forberedelse af jord til dyrkning, jordbehandling,
 • såning, gødning, sprøjtning og høst af afgrøder,
 • regulering af topskuddene på juletræer,
 • formning og beskæring af grene,
 • gødning, skovning, manuel ukrudtfjernelse,
 • netning og læsning på paller.
roboty_budowlane.png

Almindelige bygge- og anlægsarbejder

 • pudsning,
 • malerarbejder og opsætning af glaspartier,
 • tapetsering og belægning af vægge samt montering af dør og vinduer,
 • tagkonstruktioner og tagbelægninger,
 • murerarbejder og efterisolering.
fabryki.png

Fabrikker, forarbejdningsvirksomheder

 • arbejder ved produktions-
 • eller monteringsbånd,
 • lagerarbejder
elektryka.png

Svejsning, elektriske arbejder og montering

 • TIG, MAG, MMA – svejsning,
 • elektriske arbejder og isolering,
 • montering.  

VORES KRAV

 • erfaring inden for erhvervet eller branchen,

 • kendskab til engelsk, tysk eller dansk på et kommunikationsniveau,

 • bestemte certifikater i tilfælde af visse erhverv og kontrakter (herunder især til svejsning, elektriske arbejder og montagearbejder)

 • erfaring med udførelse af kontrakter i udlandet er ønskelig.

   

checklist.png

VI TILBYDER

change.png
 • attraktiv løn,

 • fuld sygesikring,

 • fuld social sikring,

 • ansættelseskontrakt eller opgavebaserende kontrakt.