Aktualności

Kursy spawalnicze
Projekt współfinansowany ze środków europejskich

Kursy - spawanie


Bezpłatne kursy spawalnicze, dzięki wsparciu funduszy europejskich!

Dzisiejszy rynek pracy jest niebywale zmienny. Wymaga on ciągłego podnoszenia kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Nie możemy pozostać wobec tego obojętni, dlatego promujemy szkolenia zawodowe oraz kursy praktycznej nauki zawodu. W tym zakresie mamy już swoje pierwsze sukcesy.

Współpraca na rzecz jakości pracowników 

Objęliśmy swoim patronatem oraz wsparciem projekt naszego partnera – spółkę Aqua-World. Świadczy ona kompleksowe usługi z zakresu wynajmu pracowników, w tym również na rzecz zagranicznych kontrahentów. Wieloletnie doświadczenie na rynku, pozwoliło jej wysnuć te same wnioski: na rynku brakuje wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Wspólnie zamierzamy tę sytuację zmienić.

Dlaczego tak trudno znaleźć dobrych spawaczy?


Kształcenie zawodowe traci na swoim znaczeniu i prestiżu. Szkoły zawodowe często są traktowane, jako ostateczny wybór zamykający ścieżkę dalszego kształcenia. Kadra nauczycielska w szkołach zawodowych jest coraz mniejsza i brakuje specjalistów w tym zakresie, a sama oferta kształcenia nie jest dostosowana do aktualnych wymogów dynamicznego rynku pracy. Ponadto młodzi ludzie nie chcą wykonywać skomplikowanych fizycznych prac lub nie mają odpowiedniego doświadczenia.

bezpłatne kursy dla spawaczy

 

Projekt ” MIG, MAG-TIG – LEPSZA PRACA W MIG”


Aqua-World przygotowała projekt „MIG, MAG, TIG – LEPSZA PRACA W MIG”, który będzie realizowany z udziałem środków europejskich (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na zatrudnienie osób dorosłych z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z wykształceniem co najwyżej średnim.

Cel zostanie spełniony poprzez realizację kursu z umiejętności spawania ręcznego w metodach:
TIG (141) spawanie w osłonie argonu;
MIG (131) spawanie półautomatyczne aluminium;
MAG (135) spawanie półautomatyczne stali drutem litym. 

Po realizacji kursu uczestnicy projektu po odbyciu egzaminu uzyskają międzynarodowy certyfikat wg normy PN-EN ISO 9606-1:2014.


Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe, a zatem realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 tj. „Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie”.

Więcej informacji już wkrótce! 

Zespół Fundacji Work4all 

Jesteś zainteresowany kursem spawania? A może poszukujesz wykwalifikowanych spawaczy do pracy? 

Skontaktuj się z nami!