INNE USŁUGI

slider-3

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom duńskich przedsiębiorców chcielibyśmy w tym miejscu kontaktować ich z polskimi firmami wykonującymi doraźne/sezonowe usługi w zakresie prostych prac fizycznych, które z uwagi na swój krótki i sezonowy charakter nie mogą wiązać się ze stałym zatrudnianiem pracowników czy ich wynajmem. Tak więc, chcielibyśmy przedstawiać tu propozycje wykonania konkretnych prac, które nie będą wymagały zatrudniania ani wynajmu pracowników z Polski, a jedynie zlecenie ich wykonania w zakresie własnym przez polskich podwykonawców.

Wraz z otrzymywaniem kolejnych propozycji ze strony polskich firm, dział ten będzie rozwijany poprzez dodawanie kolejnych ofert wykonania konkretnych usług.

Formowanie choinek – nasz polski partner, mający kilkuletnie doświadczenie w obsłudze duńskich i niemieckich plantacji choinek, oferuje kilkuosobowe zespoły ludzkie do wykonania usługi formowania drzewek bożonarodzeniowych. Osoby zatrudnione przy tego typu usługach posiadają odpowiednie doświadczenie w przycinaniu gałęzi przy użyciu sekatora, jak i przy ręcznym wyłamywaniu/obrywaniu nowych przyrostów Jodły Kaukaskiej (Abies Nordmanniana). Usługi te wykonywane są po wcześniejszym ustaleniu daty ich przeprowadzenia oraz mogą obejmować swoim zakresem również ręczne stopowanie wierzchołków wzrostu choinek, montaż palików zabezpieczających wierzchołki drzewek, jak i odtwarzanie uszkodzonych wierzchołków wzrostu.

Usuwanie przejrzałych kwiatów z rododendronów i azalii – nasz polski partner, zajmujący się ukorzenianiem szczepek rododendronów i ich dalszą produkcją w Polsce, oferuje kilkuosobowe zespoły żeńskie do wykonania usługi ręcznego usuwania więdnących kwiatów z rododendronów i azalii. Zabieg ten dokonywany jest późną wiosną w celu umożliwienia rododendronom, ewentualnie azaliom, zawiązania pąków kwiatowych na kolejny sezon wegetacji. Jednocześnie, usuwane są wszystkie uschnięte gałęzie oraz liście. Prace muszą zostać wykonane szybko i profesjonalnie, tak aby rośliny nie marnowały energii na wytwarzanie nasion i wzrost gałęzi, ale przeznaczyły ją na wytworzenie dużych i zdrowych kwiatostanów na przyszły sezon. Kwalifikacje zespołu naszego polskiego partnera zapewniają zdrowy i piękny wygląd tych roślin w kolejnym roku ich wegetacji.