ROBOTY PODWODNE

Szukasz kompetentnych i sprawdzonych pracowników? Dobrze trafiłeś! Specjalizujemy się w usługach z zakresu Human Resources (HR). Znajdziemy dla Ciebie najlepszych pracowników.

Nasi polscy partnerzy posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania robót podwodnych.

PRZYKŁADOWY ZAKRES PRAC

 • podwodne montaże infrastruktury technicznej,

 • podwodne roboty rozbiórkowe i demontażowe,
 • wydobywanie zatopionych przedmiotów i przeszkód wodnych,
 • inspekcje obiektów hydrotechnicznych i jednostek pływających,
 • inwentaryzacja podwodnej części nabrzeży, obiektów hydrotechnicznych i jednostek pływających,
 • prace poszukiwawcze, penetracje i wizje lokalne,

 • wykonanie map batymetrycznych,

 • wykonywanie podwodnej dokumentacji filmowej i fotograficznej,

 • podwodne prace badawcze (inwentaryzacje przyrodnicze, wsiedlenia organizmów wodnych, badania mis jeziornych, fizyko-chemiczne badania wody itp.)

CO CECHUJE PRACOWNIKÓW POLECANYCH PRZEZ NAS?

 • co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zawodzie lub branży, zweryfikowane poprzez pracę u naszych polskich partnerów;

 • wysoka motywacja do efektywnej i ciężkiej pracy oraz chęć do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;

 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub duńskiego w stopniu co najmniej podstawowym, wystarczającym do komunikowania się za granicą;

 • odpowiednie certyfikaty i uprawnienia w przypadku niektórych profesji i kontraktów
  (w szczególności w branży spawalniczej i elektryczno-montażowej) jak np. TIG, MAG, MMA;

 • wcześniejsze doświadczenie w realizacji kontraktów za granicą.

guarantte.png