ORGANIZUJEMY SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ

slider-2

W dzisiejszych czasach rynek pracy jest niezwykle dynamiczny. Wymaga on ciągłego podnoszenia kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Nie możemy pozostać wobec tego obojętni, dlatego prowadzimy szkolenia zawodowe oraz kursy praktycznej nauki zawodu.

flaga_ue.png

szkolenia.png

Fundacja Work4All prowadzi szkolenia zawodowe i kursy praktycznej nauki zawodu, finansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także w pełni odpłatne na konkretne zamówienia naszych kontrahentów. Wykorzystanie funduszy EU dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, ich reorientacji zawodowej i wzrostu mobilności zawodowej doskonale wpisuje się w Strategię Komisji Europejskiej (KE) „EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.

W przypadku zapotrzebowania na większe zespoły wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych, prowadzimy szkolenia zawodowe, obejmujące zarówno nauczanie teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne, przygotowujące do wykonywania danego zadania. Przy prowadzeniu tego typu szkoleń posiłkujemy się własnymi trenerami oraz doświadczonymi pracownikami. Pozwala to nam na elastyczne dostosowywanie zasobów kadrowych naszych polskich partnerów do potrzeb duńskiego rynku pracy oraz na organizację szkoleń „szytych na miarę” tj. organizowanych dla konkretnych potrzeb naszych klientów.

Inwestujemy w ludzi, ponieważ wierzymy, że…

Every business starts with people!