SAMARBEJD MED DE BEDSTE

FIND MULIGHEDER FOR ET POLSK-DANSK SAMARBEJDE

Søger du kompetente og gennemprøvede medarbejdere? Så er du på rette vej! Vi specialiserer os i tjenesteydelser inden for Human Resources (HR). Vi vil finde de bedste medarbejdere for dig.

Et velfungerende team af medarbejdere er afgørende for hver virksomhed. Da byggearbejder, svejsning eller montagearbejder ofte kræver en fysisk anstrengelse, er det mindre og mindre unge mennesker i Den Europæiske Union, der vælger denne type af erhvervsuddannelse. Vi er altså klare over, hvor vigtigt det er i dag at have en stor kontaktbase omfattende HR firmaer og branchevirksomheder, der har adgang til en kvalificeret arbejdskraft. Vi går ud fra, at det er menneskelige og ikke tekniske ressourcer, der er afgørende for virksomhedens potentiale. Der forekommer også situationer, hvor man har brug for mere arbejdskraft ved enkelte opgaver – herunder især ved sæsonprægede arbejder. Vores Fond samarbejder med polske rekrutteringsbureauer og firmaer inden for byggebranchen, landbrug og produktion, der har været på markedet i over 10 år. Vores fælles erfaringer har tilladt os at udarbejde en form for etablering af kontakt mellem polske firmaer og danske arbejdsgivere, som garanterer, at man får veluddannede og kompetente medarbejdere.

HVAD KENDETEGNER DE AF OS ANBEFALEDE MEDARBEJDERE?

 • mindst et par års erfaring i jobbet eller branchen, verificeret ved arbejde hos vores polske partnere,

 • høj motivation til et effektivt og hårdt arbejde samt lyst til en permanent udvikling af faglige kvalifikationer,

 • kendskab til engelsk, tysk eller dansk på mindst grundlæggende niveau, der er tilstrækkeligt til at kommunikere i udlandet,

 • passende certifikater og tilladelser i tilfælde af visse erhverv og kontrakter (herunder især til svejsning, elektriske arbejder og montagearbejder) som fx TIG, MAG og MMA

 • erfaring fra tidligere kontrakter udført i udlandet.

guarantte.png

HVORDAN VIRKER DET?

Polske rekrutteringsbureauer, som vi samarbejder med, leverer til det danske marked specialiserede medarbejdere i overensstemmelse med dine forventninger. Det er dig, der bestemmer hvornår, hvorhen og til hvilke arbejder skal engageres folk, du har brug for.

Hvorfor er det værd at samarbejde med os?

 • fast timeløn og stor fleksibilitet,
 • ingen omkostninger for sygefravær,
 • ingen omkostninger for feriepenge,
 • ingen omkostninger for opsigelsesperioder,
 • ingen omkostninger til køb af arbejdstøj.

REKRUTTER DINE MEDARBEJDERE ALLEREDE I DAG

Som virksomhed er du sikkert klar over, at dine medarbejdere er dit visitkort. Du må undgå situationer, hvor arbejdet ikke er udført til tide eller viser fejl og mangler. Derfor verificerer vi den leverede arbejdskraft allerede i Polen, herunder ved at lade undersøge medarbejderes evner til udførelse af bestemte arbejder.

Vi rekrutterer medarbejdere:

 • både fastansatte og sæsonarbejdere, 
 • på hovedsageligt grund- og mellemniveauer i diverse brancher,
 • med grundlæggende eller mere øvet kendskab til engelsk eller tysk, der garanterer en korrekt udførelse af arbejdsgiverens instrukser.
rekrutacja

Sæt fokus på sikkerheden

Både Fonden og vores partnere kendetegner gennemsigtighed. Vi lægger vægt på klare samarbejdsregler baserende på den almindeligt gældende lovgivning. Vores partnere er registreret i dansk Registret for Udenlandske Tjenesteydere – RUT. Hver af dem har et registreringsnummer. Hver udlejning af arbejdskraft og hver udførelse af en bestemt tjeneste i Danmark anmeldes til RUT før arbejdets påbegyndelse med angivelse af polske medarbejderes persondata.

Gør dig bekendt med regler for samarbejde med os

For at fastsætte præcise omkostninger forbundet med udlejning af arbejdskraft eller udførelse af en tjeneste er det nødvendigt at angive type af arbejder, der skal være kontraktemne, antal medarbejdere og de kompetencer, som de skal være i besiddelse af for at udføre den pågældende opgave, samt andre særlige forhold forbundet med kontrakten udførelse (bl.a. mulighed for indkvartering af medarbejdere, pris for indkvartering etc.).

Omkostninger beregnes ud fra den forhandlede timeløn og antal arbejdstimer udført af det leverede personale