Aktualności

Kto posiada prawo pobytu w Danii?

Kto posiada prawo pobytu w Danii

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej prawo pobytu w Danii zależy m.in. od posiadania obywatelstwa UE, celu podróży oraz długości pobytu.

 

Obywatele UE posiadają prawo swobodnego wjazdu do Danii. Mogą w niej przebywać do 3 miesięcy bez konieczności uzyskiwania dokumentu pobytowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obywatel UE ubiega się o pracę. Wówczas okres ten wynosi 6 miesięcy.

Ważne: Okres 3 i 6 miesięcy liczymy od daty wjazdu do Danii.

 

Jeżeli planowany pobyt jest dłuższy, należy złożyć wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE. Powinieneś to zrobić niezwłocznie po wjeździe.

 

Jeśli posiadasz obywatelstwo państwa EOG (Islandii, Norwegii, Lichtensteinu) lub Szwajcarii, masz takie same prawa i obowiązki, co obywatel UE.

 

Posiadając obywatelstwo UE, możesz podejmować pracę na terenie Państw Członkowskich. Co ważne, możesz podjąć pracę bezpośrednio po wjeździe na teren Danii i nie musisz czekać na wydanie zaświadczenia o zarejestrowanym pobycie (co nie oznacza, że nie masz obowiązku jego uzyskania).

 

Jeżeli w trakcie pobytu na terenie Danii, zmianie ulegnie podstawa Twojego pobytu, należy ponownie złożyć wniosek o rejestrację pobytu. Nie obejmuje to jednak przypadków zmiany pracy, ponieważ pobyt w celach zarobkowych nie jest związany z konkretnym pracodawcą.

 

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE należy dostarczyć do biura obsługi mieszkańców (Borgerservice) w gminie swojego zamieszkania, aby uzyskać swój numer ewidencyjny (CPR), rejestrację adresu oraz kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Warto o tym pamiętać, planując dłuższy pobyt w Danii.

 

źródło: www.statsforvaltningen.dk  

 

 

Rozglądasz się za pracą w Danii? 
Pomożemy Ci znaleźć dobrze płatną pracę i pomożemy w załatwieniu formalności.

Skontaktuj się z nami!