Bez kategorii

Projektet „MIG, MAG, TIG – BEDRE ARBEJDE PÅ ET ØJEBLIK”

Kursy - spawanie


I dag er arbejdsmarked meget varierende. Det kræver stadig udvikling af kompetencer og erhvervelse af nye færdigheder.Vi kan ikke forblive ligeglade og derfor fremmer vi erhvervsuddannelser og erhvervskurser.Vi har allerede første succeser på dette område.

SAMARBEJD MED DE BEDSTE

Under vores patronat og støtte er allerede vores partners – selskab Aqua-Worlds projekt. Selskabet yder tjenesteydelser inden for udlejning af arbejdere, herunder også til udenlandske partnere. Flere års erfaring på markedet har givet selskabet anledning til den samme konklusion: der er mangel på kompetente og erfarne arbejdere på markedet. Vi kan i samråd ændre denne situation.


Erhvervsuddannelse mister sin betydning og prestige.Erhvervsskoler er ofte betragtet som det endelige valg, som udelukker adgangen til videreuddannelse. Lærerstaben i erhvervsskoler bliver mindre og mindre, der mangler specialister, og selve uddannelsestilbuddet er ikke tilpasset til de aktuelle krav stillet af det dynamiske arbejdsmarked. Endvidere vil unge mennesker ikke udføre komplicerede fysiske arbejdsopgaver eller har ingen erfaring.

bezpłatne kursy dla spawaczy

 

Projektet „MIG, MAG, TIG – BEDRE ARBEJDE PÅ ET ØJEBLIK”


Aqua-World har tilrettelagt projektet „MIG, MAG, TIG – BEDRE ARBEJDE PÅ ET ØJEBLIK”, som skal gennemføres med medfinansiering fra europæiske midler (Den Europæiske Socialfond).

Formål med projektet er at forbedre de færdigheder og kompetencer, der kan øge chancen for at blive ansat for voksne personer fra Vestpommern region. Der er tale om voksne, der er af eget initiativ interesseret i at erhverve, supplere eller udvikle deres faglige kompetencer, og har afsluttet uddannelsen med højst studentereksamensbevis.

Projektets mål skal nås ved gennemførelse af et kursus i håndsvejsning med anvendelse af følgende metoder:
TIG (141)svejsning under argonbeskyttelse;
MIG (131)halvautomatisk svejsning af aluminium;
MAG (135)halvautomatisk svejsning af stål med massiv tråd.

Efter kurset og aflæggelse af prøven skal deltagere i projektet få et internationalt certifikat efter PN-EN ISO 9606-1:2014 standard.


Projektet vil resultere hovedsageligt i erhvervelse af nye erhvervskompetencer af voksne personer, og som sådan skal projektets gennemførelse bidrage til gennemførelse af mål for Det Regionale Operationelle Program for Vestpommern Region i årene 2014-2020, dvs. „Stigning af erhvervsuddannelsens effektivitet og dens tilpasning til krav på det regionale arbejdsmarked med henblik på at øge chancer for ansættelse”.

Der kommer snart flere oplysninger!

Work4all Fonds Team

Søger du kompetente og gennemprøvede medarbejdere? Så er du på rette vej! Vi specialiserer os i tjenesteydelser inden for Human Resources (HR). Vi vil finde de bedste medarbejdere for dig.

Kontakt os!